Työyhteisö-

tuotteemme:

 

Työyhteisöille

Henkilöstön henkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat kiistatta tärkeä osa jokaisen yrityksen menestystä. Hyvinvoivat ihmiset nostavat työyhteisön lentoon. Motivire-palvelun yhteisöllisyyden perusajatus on saada terveyttä edistävä hyvä kiertämään. Tuo laadukkaasti kiertävä hyvä luo liiketoiminnalle ravitsevan kasvualustan.

Työhyvinvointiin satsaaminen ja ennalta ehkäisevä toiminta säästävät tutkitusti selvää rahaa: työhyvinvointiin sijoitettu euro palautuu takaisin jopa kuusinkertaisena.

Palveluun osallistuminen on tehty helpoksi, ja työyhteisöjen jäsenet ovatkin lähteneet mielellään mukaan. Motivire-palvelu tarjoaa hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle yksilönä. Saavutettaviin hyötyihin voidaan lukea sairauspoissaolojen väheneminen terveysriskien pienentyessä sekä yleinen hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden paraneminen ryhmähengen tiivistyessä.

 

Palvelun riittävä toteutus- ja seuranta-aika takaavat sen, että hyödyt ovat todellisia. Ihmisillä on aikaa oppia ja ottaa muutokset tavaksi. Laadukkaat mittarit ja niistä saatava informaatio ymmärrettävässä muodossa auttavat muutosten konkreettisessa mittaamisessa.

Motiviren avulla tavoitetaan myös ne, jotka eivät entuudestaan juurikaan harrasta liikuntaa. Tuki kohdistuu siis myös sitä eniten tarvitsevalle; vähän liikkuvalle jo yksi kävelylenkki merkitsee paljon!

Motivire-työyhteisötuotteet

Kaikkiin Motiviren työyhteisövalmennuksiin kuuluvat hyvinvointikartoitus ja palvelun päätteeksi työnantajalle toimitettava vaikuttavuusraportti.

 

Motivire Meininki

3-4 kuukauden mittainen “täyden palvelun paketti”, joka koostuu aloitusvaiheen motivoivasta Superstart-valmennuksesta, Motivire-valmennuksesta jossa valmennettavat oppivat mm. hyvän ravitsemuksen perustekijät, kahdesta InBody-kehonkoostumusmittauksesta henkilökohtaisine valmentajatapaamisineen sekä verkkovalmennussisällöstä, joka valitaan henkilön tavoitteiden pohjalta.

Pin It on Pinterest

Share This