Motivire Oy:n valmennustietorekisteri

Rekisterinpitäjä: Motivire Oy, y-tunnus 2766425-3, Eteläpuisto 15, 28100 Pori.

Tietosuojakuvaus Motivire Oy:n palveluiden loppuasiakkaille

Osallistuessasi Motivire Oy:n toteuttamaan hyvinvointipalveluun sinusta kerätään henkilötietoja Motiviren valmennustietorekisteriin. Kyseiseen rekisteriin kerätään nimi-, yhteys- ja työnantajatietosi lisäksi sellaista elämäntilanteesi, elintapoihisi tai terveyteesi liittyvää tietoa, jota tarvitaan asianmukaisen valmennuspalvelun tuottamiseksi sekä valmennussuhteen jatkuvuuden turvaamiseksi. Tätä tietoa kirjataan rekisteriin sen perusteella, mitä itse tuot valmennuskeskusteluissa esiin.

Tietoja ei saada muilta tahoilta eikä niitä myöskään luovuteta Motivire Oy:ltä eteenpäin. Tiedot talletetaan fyysisesti sellaisiin ympäristöihin, joiden tietoturva sekä tietoturvan omavalvonta ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.

Henkilötietoja säilytetään hyvinvointihankkeen päätyttyä kahden vuoden ajan mahdollisten jatkohankkeiden sujuvoittamiseksi. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan peruuttamattomasti siten, että niistä ei voi enää tunnistaa yksittäistä henkilöä eikä kytköstä henkilöön pysty tiedoista palauttamaan.  Anonymisoitua tietoa käytetään tutkimus- ja tuotekehitystarkoituksiin.

Halutessasi voit pyytää mahdollisuutta tarkastaa sinusta kirjatut tiedot sekä esittää niihin liittyviä korjauspyyntöjä. Voit myös pyytää tietojesi poistoa. Molemmat em. pyynnöt tulee osoittaa kirjallisena Motivire Oy:lle osoitteeseen Eteläpuisto 15, 20100 Pori. Kirjekuoreen tulee kirjoittaa tunnus ”HENKILÖTIETOPYYNTÖ”.  Pyynnön voi tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen info@motivire.fi. Pyyntöihin vastataan kohtuullisen ajan kuluessa. Kun tietopyyntösi on käsittelyssä, varaudu osoittamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme todentaa pyynnön oikeellisuuden.

Pin It on Pinterest

Share This